VI formar metallen som formar framtiden

Helhetslösningar för komplexa komponenter i plåt som tar dina innovationer från idé till verklighet

Vi vill vara en partner som främjar innovation

Ulf Wilhelmsson, VD

På Jobro har vi skapat detaljer, konstruktioner och lösningar i plåt och metall tillsammans med några av Sveriges mest innovativa företag sedan 1993. Tillsammans har vi lärt oss att innovation inte är en tillfällighet – det är ett förhållningsätt. Därför har vi gjort det till vårt uppdrag att vara en partner som hjälper innovatörer att förverkliga sina idéer. En partner som ser möjligheter istället för problem och en partner vars största drivkraft består i att bygga relationer där idérikedom, innovation och samarbete blomstrar.

Ulf Wilhelmsson på Jobro

Från prototyp till produktion

Under 30 år har vi byggt upp en unik erfarenhet och teknisk kompetens kring plåtdetaljer som sträcker sig från simulering, verktygs- och prototyptillverkning till komplett produktion av förserier och serietillverkning i lägre volymer. Från idé till färdig detalj, under samma tak.

16 %

Vi arbetar löpande för att effektivisera och optimera vår tillverkningsprocess för att minska vårt klimatavtryck. Under perioden januari till maj 2023 minskade vi elförbrukningen i vår produktion med 16 procent jämfört med samma period föregående år.

Bli en del av något större

Hos oss bidrar du i utvecklingen av innovationer som driver världen framåt, stora som små. Varje dag kombinerar vi vår problemlösningsförmåga och praktiska ingenjörskonst för att hjälpa våra kunder förverkliga sina idéer på ett hållbart sätt, för både oss och för dem. Vill du bli en del av något större? Sök våra lediga tjänster.