Formning - One stop shop

One Stop Shop

One stop shop för komplexa detaljer

På Jobro vill vi vara din One Stop Shop för komplexa plåtdetaljer. Det innebär att vi hjälper dig att lösa dina problem, oavsett hur de ser ut, på ett enkelt, snabbt och smidigt sätt. För att kunna hålla vad vi lovar fokuserar vi på tre viktiga delar i vår produktion.

Hög kunskap och bred kompetens hos personalen

För att kunna möta dina behov på bästa sätt har vi insett att det viktigaste vi kan göra är att hålla korta beslutsvägar och bredd i kunskapen hos vår personal. Kunskapen som finns hos vår personal är en bärande del i vår process.

Det viktigaste för oss är inte att skapa den mest avancerade lösningen på ett problem. Det enda som betyder något är att detaljen vi skapar svarar upp mot de högt ställda krav som du som kund kräver. Dessutom vill vi försöka se till att dessa krav möts på kortast möjliga tid.

Korta beslutsvägar för korta ledtider

Tack vare vår organisation, process och breda maskinpark har vi möjlighet att möta branschens krav istället för att följa branschens standarder. Vi vet att alla kunder har lite olika behov och det gör att vi alltid måste vara flexibla. Nära dialog både internt och externt tillsammans med korta beslutsvägar och bred kunskap gör att vi kan hålla nere ledtider.

Med hjälp av vår maskinpark har vi möjlighet att hålla god ekonomi även i mindre serier. På Jobro strävar vi efter att vara mer än endast en leverantör av komplexa plåtdetaljer. Vi är som bäst när vi kan bidra med vår erfarenhet och kunskap i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. Då kan vi utveckla och skapa verktyg till en låg kostnad och därefter vara väldigt snabbt igång med att ta fram prototyper eller förserier. 

All kunskap i huset

På Jobro strävar vi efter att hantera så många steg som möjligt i utvecklingen av din detalj. Kommer du med en ritning eller kravspecifikation så kommer vi se till att den produceras på det mest kostnadseffektiva sättet. Att kunna genomföra ett projekt från simulering till mätning och verifiering av detaljen i samma byggnad gör oss konkurrenskraftiga. Korta beslutsvägar och snabb dialog gör oss till en ledande aktör på marknaden. Har du en prototyp som behöver utvecklas och bli effektiv att producera?