Hållbarhet

Vi är en del av omställningen

Våra kunder ställer om – och vi med dem. Som leverantör till några av Sveriges mest innovativa tillverkningsindustrier och bolag är vi en naturlig del av omställningen till minskade utsläpp och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Med vår vision ”The Industry Benchmark” som riktmärke siktar vi mot att bli en branschförebild och norra Europas ledande leverantör av komplexa plåtdetaljer, vilket innefattar ett aktivt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

VI MÖTER KRAVEN

Som leverantörer till Scania, Volvo och andra aktörer inom fordonsindustrin rapporterar vi vårt arbete via branschens styrverktyg för en hållbar tillverkning, Supplier Quality Assurance 5.0 samt IMDS (International Material Data System).

Vår anläggning i Ulricehamn är certifierad enligt IATF 16949. Samtliga anläggningar i Ulricehamn, Jönköping och Bankeryd är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14 001.

Så arbetar vi

Vi arbetar för att möta våra kunders krav på kvalitet och hållbarhet – men vi går också längre. Vi utvärderar och följer upp vårt arbete i plattformen Worldfavor och har delat upp arbetet i tre huvudsakliga områden.

1. Hållbar tillverkning och hållbara processer

Hållbar tillverkning och hållbara processer innebär att vi säkrar våra tillverkningssteg på flera olika sätt. Genom att automatisera och dokumentera våra processer från offert till slutkontroll säkrar vi produktflödet, vilket minskar svinn, reklamationer, kassationer och energianvändning. Det resulterar i en mer hållbar tillverkning och en bättre kostnadsbild och kortare leveranstider för dig som kund.

Mål

Minska svinn, minska energiförbrukning och minska anvisningen av resurser.

Resultat

Vi har minskat elförbrukningen i vår produktion med 16 procent under perioden januari till maj 2023 jämfört med samma period 2022. Under samma tid har kostnaderna för kassationer och reklamationen minskat med 0,5 procent.

Nästa steg

Vi arbetar kontinuerlig med att förbättra våra processflöden. Under hösten 2023 pågår en förstudie kring automatiserade robotar i delar av produktion.

2. Hållbar och lönsam affär

Långsiktig lönsamhet har varit en viktig del av Jobro sedan starten 1993. Resultatet ser du i vår verksamhet. Genom att äga tillverkningskedjan från ritning till färdig detalj får vi större förutsättningar att skapa hållbara och lönsamma processer för våra kunder. Till exempel genom att föreslå justeringar i konstruktionen som minskar materialåtgången och resursanvändningen i den färdiga plåtdetaljen.

Mål 

Minska materialanvändningen, öka andelen återanvänt material i produktionen, öka andelen stål med låga eller inga utsläpp i tillverkningen (även kallat fossilfritt stål).

Resultat 

Under 2023 har vi satt vårt nyttjande av resurser som nytt mätetal för att följa upp effekterna av vårt arbete. Vi räknar med att kunna redovisa det första resultatet från våra mätningar mellan hösten 2023 och våren 2024.

Nästa steg 

Under hösten 2023 arbetar vi med en upphandling av så kallat fossilfritt stål – stål producerat med inga eller låga utsläpp.

3. Hållbar arbetsplats

Vi sätter en stor ära i vår uppfinningsrikedom och ingenjörskonst, vilket är ett resultat av kompetensen och ambitionen hos våra medarbetare. Därför lägger vi också stor vikt vid arbetet med att bygga en trygg och utvecklande företagskultur på våra tre anläggningar, där kollektivavtal, personlig kompetensutveckling och goda förmåner är en självklarhet.

Mål

Hög medarbetarnöjdhet, låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro, trygga och säkra arbetsförhållanden.

Resultat

Under 2022 initierade vi en ny medarbetarundersökning där mätningar fortlöper kvartalsvis och förbättringsaktiviteter pågår. Fram tills att fler mätbara resultat kan presenteras, kan vi konstatera att vi har en fortsatt låg personalomsättning och att vårt löpande värdegrundsarbete ger en positiv inverkan på våra medarbetare.

Nästa steg

För att befästa vårt arbete kommer vi under 2023/2024 gå vidare med vår ambition om att bli ett Great Place to Work®-certifierat företag. Certifieringen bygger på en medarbetarundersökning som utvärderas ur de fem dimensionerna trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och gemenskap.

Policies och styrning 

Våra aktiva policydokument och certifikat.

Vi berättar gärna mer

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att minska vårt och våra kunders klimatavtryck? Vi berättar gärna mer om vårt arbete.