Personuppgifter 

Jobro AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Jobro AB följer personuppgiftslagen. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort era uppgifter från vårt register.

Genom att godkänna policyn på sajten i samband med intresseanmälan eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Jobro Sheet Metal Technology AB, 556471-2775 , Karlsnäsvägen 9, 523 37 Ulricehamn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Sajten genom cookies. De personuppgifter som Jobro AB behandlar är ditt, namn, kön, e-postadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för marknadsföring, offerering, samt för att förbättra www.jobro.se.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Jobro AB:s koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution. Jobro AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med intresseanmälan eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Jobro AB :s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Jobro AB använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter 

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Sajten. Den kan alltså inte skickas per e-post. 

Jobro AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Jobro AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller namn, vänligen lämna Jobro AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: gdpr@jobro.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. 

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. 

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart www.jobro.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Jobro AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter. 

Cookies 

Jobro.se kan sätta cookies. En cookie kan till exempel göra det möjligt att anpassa ditt besök och/eller användas för att spara tid i ofta återkommande aktiviteter. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen ska fungera bra.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare 

I inställningarna i din webbläsare kan du själv ställa in hur du ställer dig till användandet av cookies. Blockerar du samtliga cookies behöver du vara medveten om att viss funktionalitet på sajten kan gå förlorad. 

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, pts.se

Cookies på jobro.se

Vi använder cookies främst för att samla in besöksstatistik och komma ihåg språk. Med hjälp av besöksstatistiken kan vi exempelvis få ett underlag för optimering av sajt och användarupplevelse. Statistiken är anonym och informationen är i samlad form om användare, trafik och trafikleverantörer. Vill du avstå från att cookies blir satta så hänvisar vi till stycket ovanför där du själv kan ställa in hur cookies hanteras i din webbläsare.

Cookies från följande externa tjänster kan sättas vid besök:

Inbäddat innehåll från andra webbplatser 

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder och artiklar). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Ändringar i Integritetspolicy

Jobro AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på www.jobro.se.