Mekanisk verkstad – från skiss till produktion

Vi är en mekanisk verkstad som tar komplexa plåtdetaljer och komponenter från enkel skiss till lönsam produktion. Under samma tak.

En partner – från idé till färdig plåtdetalj

Vi arbetar med detaljer – men fokuserar alltid på helheten. Som partner och leverantör till några av Sveriges mest krävande branscher har vi lång erfarenhet av komplicerade tillverkningsprocesser från idéstadie till färdig detalj.  

en mekanisk verkstad med Unik flexibilitet

Under 30 år har vi byggt upp en unik erfarenhet och teknisk kompetens som sträcker sig från simulering, verktygs- och prototyptillverkning till komplett produktion av förserier och serietillverkning i lägre volymer. Det är möjligt tack vare att vi samlat hela tillverkningskedjan i våra egna mekaniska verkstäder, vilket också innebär kortare ledtider och en större flexibilitet i produktionen. 

Vårt arbete börjar ofta med simulering och konstruktionskritik i ett tidigt stadie av produktutvecklingen, något som ger förutsättningar för en effektiv och lönsam tillverkningsprocess.

Korta Ledtider

Vi har samlat hela kedjan i våra egna mekaniska verkstäder – från verktygstillverkning och prototyptillverkning till montering av färdiga detaljer och till produktion i lägre serievolymer. Det ger oss kortare ledtider och större kontroll över slutresultatet.

Resurseffektiv tillverkning

Vi arbetar aktivt för att minska användningen av material och resurser i alla delar av produktionen. Något som är möjligt tack vare att vi äger stora delar av tillverkningskedjan. Det resulterar i minskade kostnader och en mer effektiv resursanvändning.

Större lönsamhet

30 års samarbete med några av Sveriges mest innovativa företag har gjort oss till en naturlig del av våra kunders produktutveckling. Vi har erfarenheten och kunskapen som hjälper dig att ta dina idéer från ritbordet till en lönsam serieproduktion.

VI MÖTER KRAVEN – OCH STÄLLER FLER

Att möta kraven för kvalitet och hållbarhet är en förutsättning som partner till företag i några av Sveriges mest krävande branscher. Vi är certifierade enligt IATF 16949, ISO 9001 och ISO 14001 och ställer höga krav på vår egen verksamhet som mekanisk verkstad.

Johan Hidgård
Johan Hidgård Försäljningschef

0321-68 52 04

Vi hjälper dig till större lönsamhet

Vi drivs av att förverkliga idéer, oavsett hur små eller stora de är. Vi drivs också av att få dem lönsamma. Genom att prata med oss i ett tidigt skede av din produktutveckling kan vi tillsammans hitta nycklarna till en lönsam produktion av dina detaljer.

Skärning och pressning med korta ledtider

Ibland är tiden knapp. Våra mekaniska verkstäder har en bred maskinpark och hjälper kontinuerligt våra kunder med enklare detaljer och monteringar där korta ledtider är ett krav.