Lego- och serietillverkning

Som leverantör till fordonsbranschen (automotive) är vi vana vid höga krav och korta ledtider vid produktion av lågvolymserier och förserier. Vi erbjuder serietillverkning och legotillverkning av artiklar från 1 000 till 15 000 enheter per år, med en kvalitet som motsvarar full serietillverkning.

Förserier och lågvolym för alla branscher

Vi tillverkar detaljer och komponenter för både mindre tillverkningsindustrier till världsledande företag.

När du är redo för steget från prototyptillverkning till högre volymer i serietillverkningen finns vi där som en komplett partner inför Start of Production (SOP).

Under ett och samma tak tillverkar vi förserier och lågvolymserier för fordonsindustrin (automotive) och andra branscher med höga krav på kvalitet och kostnadseffektivitet.

Vi säkerställer varje process innan och under tillverkningen för att undvika avvikelser och kassationer, vilket ger en hög leveransprecision och kvalitet på slutprodukten.

Läs mer om hur vi går från prototyp till förserie tillsammans med Scania.

PPAP säkrar SERIEtillverkningen

I samarbetet med våra större fordonskunder, som Scania, arbetar vi enligt Production Part Approval Process (PPAP) för att säkra tillverkningen.

Vi berättar gärna mer om hur vi säkerställer en kostnadseffektiv och kvalitetsäkrad tillverkning, oavsett vilken bransch det gäller.