Prototyptillverkning

På Jobro har vi stor erfarenhet och kunskap av prototyptillverkning i metall och plast. Genom att tillverka en prototyp av din produkt i ett tidigt skede av processen kan du testa och justera din konstruktion innan serieproduktionen startar, vilket ger ett bättre slutresultat.

Genom att jobba tillsammans med oss hela vägen – från prototyp till färdig produkt – kan du säkerställa att du får ett bra underlag för serieproduktionen redan tidigt i processen. Det gör att du undviker kostsamma misstag och samtidigt ökar produktens hållfasthet, ekonomi och slutfinish.

från skiss till prototyptillverkning under samma tak

Vi har lång erfarenhet av prototyptillverkning till fordonsindustrin och andra branscher med hårda krav på leveranssäkerhet och lönsamhet. För att göra processen mer effektiv tar vi fram våra egna verktyg till prototyptillverkningen, vilket minskar tiden från skiss till prototyp och ger lägre kostnader för hela produktionen.

Vårt samarbete med Jobro har sträckt sig över lång tid. Vi uppskattar enkelheten det innebär att ha Jobro som underleverantör, då vi alltid får snabb respons och en kvalitet som motsvarar våra högt ställda krav.

Jan-Erik Levenstam, Supplier Quality Manager, Scania CV AB

Mindre prototyp- och förserier innan full produktion

Vi vet att en fullskalig serieproduktion sällan kommer igång direkt. När vi har tillverkat prototypen kan vi därför tillverka mindre förserier i vår egen mekaniska verkstad till dess den fullskaliga produktionen är igång. Det tillåter ytterligare justeringar och ändringar i konstruktionen och ökar lönsamheten i den fullskaliga serieproduktionen.

Prototyptillverkning för scania CV – ett lönsamt samarbete

– Vårt samarbete med Jobro har sträckt sig över lång tid. Vi uppskattar enkelheten det innebär att ha Jobro som underleverantör, då vi alltid får snabb respons och en kvalitet som motsvarar våra högt ställda krav, säger Jan-Erik Levenstam, Supplier Quality Manager på Scania CV AB.

Serielika prototyper minskar kostnaderna

– Jobro är experter på att tillverka prototyper som vi snabbt kan validera i vår process, dessutom med låga verktygskostnader. Tack vare samarbetet kan vi justera artiklarna under processens gång, vilket gör tillverkningen mer kostnadseffektiv.

Artiklarna som Jobro levererar dessutom är så serielika att de kan användas i förserieflödet i form av skarpa artiklar.

Från start of production till full produktion

– Efter prototyptillverkningen och förserierna kommuniceras informationen och erfarenheterna kring produktion och tillverkning till högvolymstillverkarna. Jobro är därför en perfekt partner under ”Start of production”. Tillsammans har vi hittat en pragmatisk väg framåt och det är en väg som fungerar fint och vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans, avslutar Jan-Erik Levenstam, Supplier Quality Manager på Scania CV AB.