Flexformning i Quintuspress

Flexformning i quintuspress är ett naturligt val då vi snabbt ska tillverka stora dubbelkrökta plåtdetaljer som prototyper eller serieprodukter. Att pressa detaljer med underskär och känsliga ytor är några av möjligheterna. Du kan med frihet ändra plåttjocklek och material utan att behöva göra ändringar i verktyget. Denna metod leder till lägre initiala kostnader och korta ledtider jämfört med traditionell plåtpressning. Du kan välja bland flera olika material.

Så flexformar och quintuspressar vi plåten

I quintuspressning formas plåten mot en verktygshalva med hjälp av ett oljefyllt gummimembran.

Leif Norman
Leif Norman Säljare, Jönköping

0321-68 52 88

Kontakta oss

Jobro stories