Gjutmodeller

Modelltillverkning till gjuteriindustrin utgör den största delen av vår partner JMT:s kärnverksamhet. Kombinationen av både hand- och maskinformning gör att de kan producera utrustningarna så kostnadseffektivt som möjligt. Materialen som hanteras varierar från trä och blockplaster till aluminium och gjutjärn.

mer om gjutmodeller

Hitta mer information om gjutmodeller på jmt.se

Kontakta oss

Jobro stories