Konstruktion I CAD-CAM

Våra konstruktörer har alla bred erfarenhet och spetskompetens inom sitt område. Vår uppgift är att utveckla verktyg och fixturer snabbt och kostnadseffektivt. Vi försöker till exempel alltid att begränsa antalet steg i tillverkningsprocessen och att utnyttja materialet så effektivt som möjligt. Vi gör alla våra verktyg själva och det är en stor hjälp när vi ska klara de korta leveranstider som idag krävs i framför allt fordonsindustrin med prototyper.

Vi hanterar följande system inom CAD-CAM: SolidWorks, Tebis, AutoForm och Catia v5.

Så här går konstruktionen till

Efter simuleringen börjar vi att designa verktyget som ska forma plåtdetaljen. Verktyget säkerställs sedan i AutoForm innan vi startar tillverkningen.

Johan Hidgård
Johan Hidgård Försäljningschef

0321-68 52 04

Kontakta oss

Jobro stories