laserskärning 3d

Vi 3D-laserskär alla typer av formad plåt och slipper därmed alla olika typer av klippverktyg och skärande efterbearbetning. Det går snabbare och är mer flexibelt eftersom eventuella ändringar kan göras direkt i CAD-programmet istället för att ett helt nytt verktyg måste tillverkas. Det blir även mer kostnadseffektivt samtidigt som det gör oss beredda på de mest komplexa jobben.

mer om vår laserskärning 3d

Det hela börjar i Tebis där man konturerar fram en 3D-fixtur. Där programmerar man även laserns 3D-bana, den som visar var lasern ska skära i detaljen. Efter det läggs plåten i fixturen där vi med stor precision renskär med någon av våra 5-axliga laserskärmaskiner. Då vi slipper använda oss av klippverktyg minskar investeringskostnaden samtidigt som det gör oss flexibla vid ändringar. Det blir också extremt kostnadseffektivt för dig som kund.

Johan Hidgård
Johan Hidgård Försäljningschef

0321-68 52 04

Kontakta oss

Jobro stories