Mätning och efterkontroll

Innan plåtdetaljerna och komponenterna lämnar huset passerar de alltid via kontrollavdelningen. I vilken omfattning det sker är beroende av vad du som uppdragsgivare önskar eller av vad processen kräver. Men att process- och efterkontroll ska fungera är en självklarhet för oss. Olika kunder har olika krav, genom att ständigt arbeta med process- och efterkontroll är vi beredda på de mest komplexa kraven och typer av projekt. Mätningen ger oss en tydligare process och tryggar dig som kund att slutresultatet blir som utlovat.

mer om mätning och efterkontroll

När plåtdetaljen är färdig verifierar vi alltid att kvaliteten lever upp till kravspecifikationen. Detta görs på vår kontrollavdelning med hjälp av olika typer av mätmaskiner. Datan jämförs därefter med uppdragsbeskrivningen och eventuella avvikelser redovisas mot nominellt CAD-underlag. Under hela produktionsprocessens gång görs även flera olika typer av verifikationer för att säkerställa att allt stämmer.

Johan Hidgård
Johan Hidgård Försäljningschef

0321-68 52 04

Kontakta oss

Jobro stories