Montering av industridetaljer

På Jobro arbetar vi kontinuerligt för att utveckla våra arbetsprocesser. Vi har kapacitet och erfarenhet av att både del- och slutmontera detaljer till industrin. Målet är att ständigt hålla oss nära dig som kund och identifiera förbättringar i processen. Jobros arbetsprocess präglas av korta beslutsvägar. På så sätt kan vi vara snabbrörliga både i informationsflödet internt samt mot dig som kund.

mer om del- och slutmontering

På Jobro slutprovar vi alla monterade detaljer för att säkerställa att de produkter vi levererar alltid motsvarar kundens förväntningar. Erfarna och engagerade medarbetare ser till att detaljförsörjningen fungerar på bästa sätt. De flesta i vår personal är korsutbildade och därmed vana av att hantera flera steg i produktionsprocessen.

Sören Svensson
Sören Svensson Säljare, Ulricehamn

0321-68 52 43

Kontakta oss

Jobro stories