Plåtformning och pressning

I våra hydrauliska pressar formas plåtdetaljerna enligt traditionella och beprövade metoder; allt från grillgaller stora som en lastbilsfront, till betydligt mindre detaljer helt eller delvis formade, till prototyper, reservdelar, förserie- eller lågseriedetaljer. Som exempel kan nämnas att vi tillverkar ett stort antal detaljer till en och samma ljuddämpare.

Vi kan pressa på olika sätt och prova oss fram utan begränsningar. Eftersom vi inte är beroende av klippverktyg blir det inte heller några kostsamma verktygsändringar, utan att vi kan snabbt och enkelt flytta hål och konturer genom önskemål från kund.

Så formar och pressar vi plåten

När verktyget är färdigmonterat och utprovat börjar produktionen rulla. Det är verktyget som formar plåtdetaljen och i denna process kallformas eller pressas produkten efter den konstruktion och form som tagits fram.

Johan Hidgård
Johan Hidgård Försäljningschef

0321-68 52 04

Kontakta oss

Jobro stories