Simulering av din konstruktion

Att arbeta med plåt kräver ofta specialistkunskaper. Genom att upptäcka problem och svagheter tidigt kring konstruktionen kan vi undvika kostsamma fel längre fram. Simuleringen blir alltså en kontrollstation som sparar mycket tid och pengar. Du får en snabb indikation på kostnader och eventuella svagheter som behöver åtgärdas. Primärt säkerställer du också projektets ekonomi genom att minimera antalet riskmoment från start. Det är också en lärandeprocess som utbildar din organisation i avancerad produktionsteknik och som stärker ditt erbjudande.

Så här går simuleringen till

På Jobro simulerar vi genom Autoform hela processförloppet i två olika steg: en enklare vid offertförfrågan och genom fördjupad analys när ordern är lagd.

Steg 1: Vid offertförfrågan

En första, enklare simulering sker i samband med offertförfrågan. Här kontrollerar vi att konstruktionen är möjlig och håller hela vägen samtidigt som vi kan uppskatta kostnaderna mer korrekt.

Steg 2: Lagd order

En längre analys sker när vi väl har fått ordern. Den hjälper oss säkerställa processen hela vägen, vilket underlättar produktionen och kortar ledtiderna dramatiskt.

Daniel Karlsson
Daniel Karlsson Säljare, Ulricehamn

0321-68 52 23

Kontakta oss

Jobro stories