Verktygstillverkning

Jobro har gedigen kunskap inom verktygskonstruktion och produktion vilket är grunden för prototyp- och förserier i serietillverkningskvalitet. Detta ger en snabb och kostnadseffektiv omställning till serieproduktion. Att vi har allt under ett och samma tak gör att vi är snabba och flexibla. Vi får en bra översyn och bättre förståelse för det material vi kommer behöva använda samtidigt som vi kortar ledtiderna avsevärt.

Så här går verktygstillverkningen till

Det är nu vi börjar tillverka själva verktyget som först bearbetas internt i våra fräsmaskiner. Maskinen fräser fram de ytor vi har designat i konstruktionsfasen. Avslutningsvis monteras delarna till det faktiska verktyget som behövs för att kunna producera de plåtartiklar kunden efterfrågar.

Johan Hidgård
Johan Hidgård Försäljningschef

0321-68 52 04

Kontakta oss

Jobro stories