Quintus-Tekniken

Högkvalitativ flexformning av plåt i små serier

Genom att ta fram pressade plåtdetaljer med Quintusteknik så får du möjligheten till samma egenskaper hos dina detaljer som vid en vanlig
hydraulisk pressning eller presshärdning, men oftast mer kostnadseffektivt. Du får större designfrihet, starkare detaljer och slipper ofta efterarbete. Sammantaget gör det Quintus till den optimala tekniken vid framtagning av prototyper, förserier och detaljer som tillverkas i ett mindre antal.

När vi på Jobro får kontakt med ett företag eller en konstruktör som behöver hjälp med en ny prototyp överväger vi alltid en förserie med Quintustekniken. Anledningen till det är enkel. Den initiala investeringen är jämförelsevis mycket lägre. Vid pressning med Quintus används endast en verktygshalva. I många fall kan man sedan återanvända verktygshalvan i hydraulpressen om produkten ska gå vidare i större serier.

Quintuspressning sker genom att man trycksätter ricinolja mot en gummiduk som pressas mot plåten ovanpå verktyget. Presskraften kan varieras upp till ett tryck på över 90 000 ton vilket motsvarar tjänstevikten på 60 000 normalstora personbilar.

Vid så höga tryck beter sig gummiduken mer eller mindre som ett skikt flytande vätska. Det möjliggör komplexa geometrier på detaljen. Det går också att addera vissa underskär i verktyget. Vad som kan skapas med Quintusteknik styrs mer av plåtens fysiska egenskaper än begränsningar i själva presstekniken.

Leif Norman
Leif Norman Säljare, Jönköping

0321-68 52 88

Har du en formad detalj du skulle vilja testa? Tveka inte på att kontakta oss så kan vi hjälpa till.

Flexformning med Quintuspress passar utmärkt för:

  • Mindre serier
  • Mulor och Prototyper
  • Detaljer med ytkrav
  • Plåtkomponenter med (mindre) underskär
  • Dubbelkrökta detaljer
  • Flexibilitet i plåttjockleken, 0.3-10.00 mm i samma verktyg