Verktyg till vakuumformgivning

Vakuumformning är en snabb och kostnadseffektiv metod för att forma plast. Vår partner JMT tillverkar både enkla verktyg i MDF och Ureol till mer avancerade verktyg i aluminium som lämpar sig bäst till vakuumformning.

Mer om vakuumformning

Hitta mer information om vakuumformning på jmt.se

Kontakta oss

Jobro stories